Forum


Powrót omyłka rachunkowa

L.

Leonarda .....

2

Otrzymałam 4 oferty na artykuły biurowe miałam rubryki ilość szt,, cena jednostkowa brutto, wartość brutto. W każdej ofercie i prawie w każdej pozycji jest pomyłka są to groszowe sprawy ale!!! mnożąc cenę jednostkową przez ilość sztuk jest różnica w cenie brutto wartości. podejrzewam że Wykonawcy wychodzili u siebie z ceny netto i dlatego te pomyłki. Jedna oferta jest bez omyłek w poszczególnych pozycjach ale w podliczeniu wartości jest różnica o połowę??? Proszę o podpowiedź co powinnam zrobić czy uznać jako omyłkę rachunkową czy unieważnić postępowanie i na jakiej podstawie.
Otrzymałam 4 oferty na artykuły biurowe miałam rubryki ilość szt,, cena jednostkowa brutto, wartość brutto. W każdej ofercie i prawie w każdej pozycji jest pomyłka są to groszowe sprawy ale!!! mnożąc cenę jednostkową przez ilość sztuk jest różnica w cenie brutto wartości. podejrzewam że Wykonawcy wychodzili u siebie z ceny netto i dlatego te pomyłki. Jedna oferta jest bez omyłek w poszczególnych pozycjach ale w podliczeniu wartości jest różnica o połowę??? Proszę o podpowiedź co powinnam zrobić czy uznać jako omyłkę rachunkową czy unieważnić postępowanie i na jakiej podstawie.
0
2017-02-21 07:06 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 483

Oczywistą omyłką rachunkowa jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Najistotniejszym dowodem wskazującym na wystąpienie takiej omyłki jest powrównanie wyliczeń ceny oferty wykonawcy ze sposobem obliczenia ceny oferty wskazanym przez zamawiającego w siwz oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia. Jeżeli w Pani przypadku wykonawca miał wynikający z siwz obowiązek wyliczyć cenę zgodnie z zaprezentowanym przez Panią w poscie trybie to można z duzym prawdopodobieństwem stwierdzic iż jest to oczywista omyłka rchunkowa. Oczywiście dla pewności tagiego stwierdzenia trzeba porównać i sprawdzić ogół dokumentów zarówno wykonawcy jak i zamawiającego.
Oczywistą omyłką rachunkowa jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Najistotniejszym dowodem wskazującym na wystąpienie takiej omyłki jest powrównanie wyliczeń ceny oferty wykonawcy ze sposobem obliczenia ceny oferty wskazanym przez zamawiającego w siwz oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia. Jeżeli w Pani przypadku wykonawca miał wynikający z siwz obowiązek wyliczyć cenę zgodnie z zaprezentowanym przez Panią w poscie trybie to można z duzym prawdopodobieństwem stwierdzic iż jest to oczywista omyłka rchunkowa. Oczywiście dla pewności tagiego stwierdzenia trzeba porównać i sprawdzić ogół dokumentów zarówno wykonawcy jak i zamawiającego.
1
2017-02-21 07:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy