Forum


Powrót Użyczenie doświadczenia

G.

Grzegorz .....

5

Proszę o wyjaśnienie kwestii użyczenia doświadczenia po zmianach - dotyczy strony wykonawcy. Dziękuję.
Proszę o wyjaśnienie kwestii użyczenia doświadczenia po zmianach - dotyczy strony wykonawcy. Dziękuję.
0
2017-02-21 08:20 0

M.

Mariusz .....

22

Art. 22a pzp - przepis ten zawiera najważniejsze regulacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na: ust. 4 - przy usługach lub robotach podmiot, który użycza doświadczenia musi być podwykonawcą w tym zakresie - oraz ust. 6 - jeżeli okaże się, że podmiot trzeci nie spełnia warunku lub podlega wykluczeniu - wykonawca może go zastąpić innym lub zobowiązać się do osobistego wykonania części zamówienia i wykazać, że sam spełnia warunki
Art. 22a pzp - przepis ten zawiera najważniejsze regulacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na: ust. 4 - przy usługach lub robotach podmiot, który użycza doświadczenia musi być podwykonawcą w tym zakresie - oraz ust. 6 - jeżeli okaże się, że podmiot trzeci nie spełnia warunku lub podlega wykluczeniu - wykonawca może go zastąpić innym lub zobowiązać się do osobistego wykonania części zamówienia i wykazać, że sam spełnia warunki
1
2017-02-21 10:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy