Forum


Powrót Grupa kapitałowa w licytacji elektronicznej

AC

Alicja Chmielewska

0

W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na jakim etapie?? PILNE
W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na jakim etapie?? PILNE
0
2017-02-21 09:15 0

W.

Walentyna .....

20

Tytuł pytania
grupa kapitałowa w licytacji elektronicznej
W którym momencie Wykonawca składa oświadczenie o grupie kapitałowej z art. 24 ust. 11 Pzp w przypadku licytacji elektronicznej? Przepis ten pomija ten tryb.
ODPOWIEDŹ EKSPERTA
„Rzeczywiście art. 24.11 pomija obowiązek złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w trybie licytacji elektronicznej. Jest bez wątpienia błąd Ustawodawcy. Nie zwalnia to jednak zamawiającego z obowiązku zweryfikowania podstawy wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 23 również w trybie licytacji. Przesłanka ta należy bowiem do przesłanek obligatoryjnych.
W praktyce więc wskazując zakres oświadczenia z art 25a zamawiający umieszcza tam stosowną adnotację, a następnie może zażądać od wykonawcy - bądź w trybie art 26.2f bądź art 26 ust. 2 - stosownego dokumentu zgodnie z §5 pkt 10) rozporządzenia MR z dnia 26 lipca w sprawie rodzajów dokumentów...”
Tytuł pytania grupa kapitałowa w licytacji elektronicznej W którym momencie Wykonawca składa oświadczenie o grupie kapitałowej z art. 24 ust. 11 Pzp w przypadku licytacji elektronicznej? Przepis ten pomija ten tryb. ODPOWIEDŹ EKSPERTA „Rzeczywiście art. 24.11 pomija obowiązek złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w trybie licytacji elektronicznej. Jest bez wątpienia błąd Ustawodawcy. Nie zwalnia to jednak zamawiającego z obowiązku zweryfikowania podstawy wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 23 również w trybie licytacji. Przesłanka ta należy bowiem do przesłanek obligatoryjnych. W praktyce więc wskazując zakres oświadczenia z art 25a zamawiający umieszcza tam stosowną adnotację, a następnie może zażądać od wykonawcy - bądź w trybie art 26.2f bądź art 26 ust. 2 - stosownego dokumentu zgodnie z §5 pkt 10) rozporządzenia MR z dnia 26 lipca w sprawie rodzajów dokumentów...”
1
2017-02-23 13:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy