Forum


Powrót Zmiana specyfikacji a brak zmiany oferty

K.

Katarzyna .....

5

Dzień dobry, mam pytanie (bardzo pilne;)
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ pisząc, że w pozycji 4 jest zapis: „aaaaaaaa” a powinno być „bbbbbbbbbb”
Jednocześnie załącznik do wypełnienia przez wykonawcę „opis oferowanego sprzętu” wymagany jednocześnie jako dokument potwierdzający, że oferowane dostawy spełniają wymagania postawione przez zamawiającego, nie został zmieniony przez zamawiającego i wykonawca złożył z ofertą wersję „starą”, niezgodną ze specyfikacją.
Czy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jako niezgodną, czy może powinien najpierw wyjaśniać/wzywać a być może w konsekwencji wykonawca dokona zmian złożonej oferty?
Dzień dobry, mam pytanie (bardzo pilne;) Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ pisząc, że w pozycji 4 jest zapis: „aaaaaaaa” a powinno być „bbbbbbbbbb” Jednocześnie załącznik do wypełnienia przez wykonawcę „opis oferowanego sprzętu” wymagany jednocześnie jako dokument potwierdzający, że oferowane dostawy spełniają wymagania postawione przez zamawiającego, nie został zmieniony przez zamawiającego i wykonawca złożył z ofertą wersję „starą”, niezgodną ze specyfikacją. Czy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jako niezgodną, czy może powinien najpierw wyjaśniać/wzywać a być może w konsekwencji wykonawca dokona zmian złożonej oferty?
1
2016-06-08 08:20 0

M.

Monika .....

1

Jeżeli zamawiający poinformował o zmianie treści siwz w sposób określony w ustawie, to ja bym odrzuciła taką ofertę jako niezgodną z wymaganiami. Wyjaśnienia treści złożonej oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany - art. 87.
Jeżeli zamawiający poinformował o zmianie treści siwz w sposób określony w ustawie, to ja bym odrzuciła taką ofertę jako niezgodną z wymaganiami. Wyjaśnienia treści złożonej oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany - art. 87.
1
2016-06-08 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy