Forum


Powrót wadium w poręczeniach lub gwarancjach

B.

Beata .....

48

Prowadzę z koleżanką po fachu pewną dyskusję czy dozwolony jest (zgodny z ustawą) w SIWZ zapis: W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Jestem ciekawa zdania forumowiczów.
Prowadzę z koleżanką po fachu pewną dyskusję czy dozwolony jest (zgodny z ustawą) w SIWZ zapis: W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Jestem ciekawa zdania forumowiczów.
0
2017-02-22 09:27 0

A.

Alicja .....

1

Po co te kopie?
Po co te kopie?
1
2017-02-22 09:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy