Forum


Powrót Usługi społeczne -stosowanie rozdziału 6

A.

Artur .....

0

Czy w przypadku zamówienia w których przedmiot zamówienia dotyczy kodów CPV przyporządkowanych do usług społecznych a wartość zamówienia jest powyżej art. 4 pkt 8 i poniżej art. 138g istnieje konieczność bezwzględnego stosowania przepisów Rozdziału 6 dla usług społecznych? Czy też możliwe jest zastosowanie klasycznego przetargu nieograniczonego? Czy naruszyłoby to przepisy Pzp?
Czy w przypadku zamówienia w których przedmiot zamówienia dotyczy kodów CPV przyporządkowanych do usług społecznych a wartość zamówienia jest powyżej art. 4 pkt 8 i poniżej art. 138g istnieje konieczność bezwzględnego stosowania przepisów Rozdziału 6 dla usług społecznych? Czy też możliwe jest zastosowanie klasycznego przetargu nieograniczonego? Czy naruszyłoby to przepisy Pzp?
0
2017-02-22 12:30 0

A.

Agnieszka .....

69

wg mnie nie
wg mnie nie
0
2017-02-23 07:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy