Forum


Powrót Sprawozdanie - wpisanie danych w przypadku kilku częśći w ramach jednego postępowania

A.

Anna .....

16

Taka sytuacja:
Przykładowo- tabela nr V:
Jedno postępowanie i kilka (3) części - w związku z tym kilka umów (3) i w ramach każdej części po kilka ofert - a jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i mam pytanie:
Czy powinnam każdą z tych 3 części potraktować jako jedno postępowanie czyli trzy razy wpisać ten sam numer ogłoszenia? Tylko to przychodzi mi do głowy, by móc prawidłowo wpisać dane w pola np. "liczba złożonych ofert".....itd., w celu uniknięcia dublowania informacji.....
Taka sytuacja: Przykładowo- tabela nr V: Jedno postępowanie i kilka (3) części - w związku z tym kilka umów (3) i w ramach każdej części po kilka ofert - a jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i mam pytanie: Czy powinnam każdą z tych 3 części potraktować jako jedno postępowanie czyli trzy razy wpisać ten sam numer ogłoszenia? Tylko to przychodzi mi do głowy, by móc prawidłowo wpisać dane w pola np. "liczba złożonych ofert".....itd., w celu uniknięcia dublowania informacji.....
0
2017-02-22 13:22 0

A.

Anna .....

26

Moim zdaniem, należy wartość umów zsumować. W kolumnie liczba ofert ofert - zsumować ich liczbę.
Wiem, że w praktyce Wykonawca składa jedną ofertę np. na 2 zadania. To liczba ofert otrzymanych = 2
Moim zdaniem, należy wartość umów zsumować. W kolumnie liczba ofert ofert - zsumować ich liczbę. Wiem, że w praktyce Wykonawca składa jedną ofertę np. na 2 zadania. To liczba ofert otrzymanych = 2
1
2017-02-22 14:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy