Forum


Powrót Zmiany treści załączników do SIWZ

A.

Anita .....

0

Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą do uczestników forum , o opinie w spr. zmian/modyfikacji treści załączników do SIWZ. W postępowaniu, w dniu 23.02.17 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania ( w zasadzie prośby) o dokonanie zmian w formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy.
Zmiany dotyczą; 1) w przypadku formularza zmiany upustu cenowego podawanego w obecnym kształcie z PLN na upust procentowy ( w formularzu zmieni się tylko wartość wyraz zł na %) , 2) W przypadku wzoru umowy zmiana dotyczy zmiany okresu rozliczeniowego z jednorazowej płatności na płatność w dwóch okresach.
Moje pytanie brzmi, czy opisane powyżej zmiany, nie powodujące zmiany ogłoszenia o zamówieniu należy uznać za takie, które wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp i należałoby wydłużyć termin?
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 20.02.17 r. otwarcie ofert zostało określone na 02.03.17 r.
Witam, Zwracam się z uprzejmą prośbą do uczestników forum , o opinie w spr. zmian/modyfikacji treści załączników do SIWZ. W postępowaniu, w dniu 23.02.17 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania ( w zasadzie prośby) o dokonanie zmian w formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy. Zmiany dotyczą; 1) w przypadku formularza zmiany upustu cenowego podawanego w obecnym kształcie z PLN na upust procentowy ( w formularzu zmieni się tylko wartość wyraz zł na %) , 2) W przypadku wzoru umowy zmiana dotyczy zmiany okresu rozliczeniowego z jednorazowej płatności na płatność w dwóch okresach. Moje pytanie brzmi, czy opisane powyżej zmiany, nie powodujące zmiany ogłoszenia o zamówieniu należy uznać za takie, które wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp i należałoby wydłużyć termin? Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 20.02.17 r. otwarcie ofert zostało określone na 02.03.17 r.
0
2017-02-23 14:25 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeżeli zakres zmian ma byc taki jak Pani przedstawiła - to w mej ocenie - nie są to zmiany wymagające zmiany terminu składania ofert. W związku z wprowadzoną modyfikacją siwz wykonawcy nie muszą posiadać dodatkowego czasu do nowego skalkulowania ceny oferty, tym bardziej że do upływu pierwotnie ustalonego terminu składania ofert pozostało jeszcze wiele czasu.
Jeżeli zakres zmian ma byc taki jak Pani przedstawiła - to w mej ocenie - nie są to zmiany wymagające zmiany terminu składania ofert. W związku z wprowadzoną modyfikacją siwz wykonawcy nie muszą posiadać dodatkowego czasu do nowego skalkulowania ceny oferty, tym bardziej że do upływu pierwotnie ustalonego terminu składania ofert pozostało jeszcze wiele czasu.
1
2017-02-23 17:55 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy