Forum


Powrót pomoc publiczna a rażąco niska cena

A.

Anna .....

0

Wykonawca, w ramach wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oświadczył, że korzysta z pomocy publicznej w niewielkim zakresie w ramach gwarancji de minimis. Czy zamawiający powinien prowadzić dalsze wyjaśnienia np. wezwać wykonawcę do przedłożenia decyzji o udzielaniu pomocy lub umowy wsparcia z instytucją udzielającą pomocy oraz prosić o wyjaśnienie czy pomoc ma wpływ na zaoferowaną cenę?. Czy może uznać że wykonawca nie złożył wyjaśnień, bo nie przedłożył żadnych innych dokumentów ani nie wykazał czy pomoc ma jakikolwiek wpływ na cenę i odrzucić ofertę? Czy może pomoc ta jest na tyle drobna, że nie zagraża zasadom wolnego rynku?.
Wykonawca, w ramach wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oświadczył, że korzysta z pomocy publicznej w niewielkim zakresie w ramach gwarancji de minimis. Czy zamawiający powinien prowadzić dalsze wyjaśnienia np. wezwać wykonawcę do przedłożenia decyzji o udzielaniu pomocy lub umowy wsparcia z instytucją udzielającą pomocy oraz prosić o wyjaśnienie czy pomoc ma wpływ na zaoferowaną cenę?. Czy może uznać że wykonawca nie złożył wyjaśnień, bo nie przedłożył żadnych innych dokumentów ani nie wykazał czy pomoc ma jakikolwiek wpływ na cenę i odrzucić ofertę? Czy może pomoc ta jest na tyle drobna, że nie zagraża zasadom wolnego rynku?.
0
2016-06-09 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy