Forum


Powrót sprawozadanie - aneksy do umów na zamówienia uzupełniające

A.

Alicja .....

47

Czy w sprawozdaniu należy uwzględniać zamówienia uzupełniające udzielone na podstawie przepisów przejściowych , jeżeli zawarto aneks do umowy (nie ma ogłoszenia o udzieleniu zamówienia). Czy należy powiększyć kwotę udzielonego zamówienia i podać łącznie wynagrodzenie z umowy pierwotnej i aneksu. A co z zamówieniami udzielonym do umów zawartych w latach poprzednich jeżeli aneks podpisano i udzielono zamówienia w 2016 r.
Czy w sprawozdaniu należy uwzględniać zamówienia uzupełniające udzielone na podstawie przepisów przejściowych , jeżeli zawarto aneks do umowy (nie ma ogłoszenia o udzieleniu zamówienia). Czy należy powiększyć kwotę udzielonego zamówienia i podać łącznie wynagrodzenie z umowy pierwotnej i aneksu. A co z zamówieniami udzielonym do umów zawartych w latach poprzednich jeżeli aneks podpisano i udzielono zamówienia w 2016 r.
1
2017-02-24 09:53 0

B.

Beata .....

48

Moim zdaniem ustawodawca to pominął, więc nie doliczam. Wcześniej, przed nowelizacją aneksy też nie były do sprawozdań doliczane.
Moim zdaniem ustawodawca to pominął, więc nie doliczam. Wcześniej, przed nowelizacją aneksy też nie były do sprawozdań doliczane.
1
2017-02-27 07:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy