Forum


Powrót Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu

DS

Dorota Szarkowska

0

Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego. Załącza zobowiązanie oraz poświadczenie tego podmiotu jako dowód wykonania prac. Czy zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 Rozporządzenia poświadczenie może podpisać za zgodność wykonawca składający ofertę, czy musi podpisać osoba która udostępnia ?
Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego. Załącza zobowiązanie oraz poświadczenie tego podmiotu jako dowód wykonania prac. Czy zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 Rozporządzenia poświadczenie może podpisać za zgodność wykonawca składający ofertę, czy musi podpisać osoba która udostępnia ?
0
2016-06-10 08:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Zobowiązanie tylko w oryginale podpisane przez podmiot trzeci, natomiast poświadczenie może być w formie kopii za zgodność z oryginałem.
Zobowiązanie tylko w oryginale podpisane przez podmiot trzeci, natomiast poświadczenie może być w formie kopii za zgodność z oryginałem.
1
2016-06-10 09:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy