Forum


Powrót Protokół z otwarcia ofert i unieważnienie

R.

Robert .....

12

Zamawiający nie otworzył jednej ze złożonych ofert podczas otwarcia ofert w obecności wykonawców, przez co unieważnia postępowanie ale nie umieszcza na stronie protokołu z otwarcia ofert ( w tym kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) lecz, jedynie informacje o unieważnieniu powołując się na zaniechanie zastosowania art. 38 ust 4a, co doprowadziło do naruszenia art. 7 ust.1 podając podstawę prawną.
Czy Zamawiający pomimo unieważnienia postępowania, ma obowiązek umieszczania informacji z otwarcia ofert na swojej stronie?
Uwzględniając, dwie wersje, że oferentów nie było na otwarciu i że jedni oferenci byli na otwarciu i wiedzą o kwotach i warunkach pozostałych.
Gdyż wydaje mi się, że bez względu na okoliczności unieważnienia, zawsze powinno się zamieścić informację z otwarcia ofert.
Proszę o opinie.
Zamawiający nie otworzył jednej ze złożonych ofert podczas otwarcia ofert w obecności wykonawców, przez co unieważnia postępowanie ale nie umieszcza na stronie protokołu z otwarcia ofert ( w tym kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) lecz, jedynie informacje o unieważnieniu powołując się na zaniechanie zastosowania art. 38 ust 4a, co doprowadziło do naruszenia art. 7 ust.1 podając podstawę prawną. Czy Zamawiający pomimo unieważnienia postępowania, ma obowiązek umieszczania informacji z otwarcia ofert na swojej stronie? Uwzględniając, dwie wersje, że oferentów nie było na otwarciu i że jedni oferenci byli na otwarciu i wiedzą o kwotach i warunkach pozostałych. Gdyż wydaje mi się, że bez względu na okoliczności unieważnienia, zawsze powinno się zamieścić informację z otwarcia ofert. Proszę o opinie.
1
2017-02-28 11:24 0

A.

Anna .....

26

Ja bym opublikowała dane z otwarcia.
Ja bym opublikowała dane z otwarcia.
1
2017-02-28 12:53 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy