Forum


Powrót zastrzeżenie kontroli

E.

Ewa .....

0

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony, omyłkowo w ogłoszeniu i SIWZ podał różne terminy składania i otwarcia ofert (czeski błąd). Po trzech dniach dokonał zmiany ogłoszenia i zmodyfikował SIWZ przedłużając ww. terminy i ujednolicając je. Do zamawiającego wpłynęły oferty, zaś powyższe nie miało jakiegokolwiek wpływu na wynik postępowania. Jednakże kontrolujący twierdzi, że Zamawiający, pomimo dokonanych zmian, naruszył art 41 ust 10 oraz art 36 ust 1 pkt 11 pzp. Dla mnie logiczne jest że błąd Zamawiającego został naprawiony aczkolwiek kontrolujący nie przyjmuje logicznych argumentów do wiadomości. Może macie jakąś sugestię jak odpowiedzieć kontrolującemu?
Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony, omyłkowo w ogłoszeniu i SIWZ podał różne terminy składania i otwarcia ofert (czeski błąd). Po trzech dniach dokonał zmiany ogłoszenia i zmodyfikował SIWZ przedłużając ww. terminy i ujednolicając je. Do zamawiającego wpłynęły oferty, zaś powyższe nie miało jakiegokolwiek wpływu na wynik postępowania. Jednakże kontrolujący twierdzi, że Zamawiający, pomimo dokonanych zmian, naruszył art 41 ust 10 oraz art 36 ust 1 pkt 11 pzp. Dla mnie logiczne jest że błąd Zamawiającego został naprawiony aczkolwiek kontrolujący nie przyjmuje logicznych argumentów do wiadomości. Może macie jakąś sugestię jak odpowiedzieć kontrolującemu?
1
2017-02-28 18:25 0

A.

Anna .....

26

Troszkę dziwne te zarzuty kontrolującego, ponieważ patrząc na przepisy ciężko odnieść się do naruszeń. Art. 41 ust. 10 mówi co zwiera ogłoszenie o zamówieniu - w Twoim przypadku termin został określony, natomiast art. 36 ust. 1 pkt 11 mówi co zawiera SIWZ - element podania miejsca i terminu również został spełniony. Ewentualnym naruszeniem wydawałby się art. 43 ust. 1 - który wskazuje minimalne terminy. Ale rozumiem że kontrolujący o nim nie wspomniał.
Troszkę dziwne te zarzuty kontrolującego, ponieważ patrząc na przepisy ciężko odnieść się do naruszeń. Art. 41 ust. 10 mówi co zwiera ogłoszenie o zamówieniu - w Twoim przypadku termin został określony, natomiast art. 36 ust. 1 pkt 11 mówi co zawiera SIWZ - element podania miejsca i terminu również został spełniony. Ewentualnym naruszeniem wydawałby się art. 43 ust. 1 - który wskazuje minimalne terminy. Ale rozumiem że kontrolujący o nim nie wspomniał.
1
2017-03-01 06:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy