Forum


Powrót Dostęp do dokumentacji projektowej - postępowanie dot. wykonania robót budowlanych

W.

Wojciech .....

0

Dzień dobry,
W związku z tym, że Zamawiający przygotowuje się do specyficznego postępowania, pojawił się problem w kwestii doboru i możliwości ograniczenia dostępu do dokumentacji.
Chciałbym prosić Użytkowników o odpowiedź/opinie w poniższych kwestiach:
1. Czy istnieje możliwość ograniczenia dostępu do dokumentacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (roboty budowlane współfinansowane ze środków UE o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust.8) ? Dlaczego przetarg? W przypadku postępowań finansowanych w 85% z UE byłoby to najbezpieczniejsze, z naszego doświadczenia z innymi trybami ( zamówienie z wolnej ręki, negocjacje z ogłoszeniem) w spr. późniejszej oceny postępowania przez organy kontrolujące.
2.Czy Zamawiający może ograniczyć dostęp do dokumentacji powykonawczej lub innych elementów dokumentacji technicznej poprzez dostęp tylko w siedzibie Zamawiającego, w związku z innowacyjnymi rozwiązaniami, ochroną informacji handlowych, przemysłowych z których będzie korzystał projektant? W przypadku publicznego udostępnienia tych dokumentów, firmy będące na rynku dostają gotowe rozwiązania do zastosowania w swoich inwestycjach.
3. Jeżeli nie tryby podstawowe to jaki sugerowalibyście Państwo wybrać, tak aby z opracowaną dokumentację projektową mogły zapoznać się tylko podmioty, które będą chciały wziąć udział w postępowaniu, będą do niego dopuszczone.
Uprzejmie proszę o Państwa opinie.
Pozdrawiam
Dzień dobry, W związku z tym, że Zamawiający przygotowuje się do specyficznego postępowania, pojawił się problem w kwestii doboru i możliwości ograniczenia dostępu do dokumentacji. Chciałbym prosić Użytkowników o odpowiedź/opinie w poniższych kwestiach: 1. Czy istnieje możliwość ograniczenia dostępu do dokumentacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (roboty budowlane współfinansowane ze środków UE o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust.8) ? Dlaczego przetarg? W przypadku postępowań finansowanych w 85% z UE byłoby to najbezpieczniejsze, z naszego doświadczenia z innymi trybami ( zamówienie z wolnej ręki, negocjacje z ogłoszeniem) w spr. późniejszej oceny postępowania przez organy kontrolujące. 2.Czy Zamawiający może ograniczyć dostęp do dokumentacji powykonawczej lub innych elementów dokumentacji technicznej poprzez dostęp tylko w siedzibie Zamawiającego, w związku z innowacyjnymi rozwiązaniami, ochroną informacji handlowych, przemysłowych z których będzie korzystał projektant? W przypadku publicznego udostępnienia tych dokumentów, firmy będące na rynku dostają gotowe rozwiązania do zastosowania w swoich inwestycjach. 3. Jeżeli nie tryby podstawowe to jaki sugerowalibyście Państwo wybrać, tak aby z opracowaną dokumentację projektową mogły zapoznać się tylko podmioty, które będą chciały wziąć udział w postępowaniu, będą do niego dopuszczone. Uprzejmie proszę o Państwa opinie. Pozdrawiam
1
2017-03-01 08:52 0

B.

Beata .....

48

Przetarg ograniczony? I chyba nie chodzi o dokumentację powykonawczą tylko dokumentację przed wykonaniem robót budowlanych?
Przetarg ograniczony? I chyba nie chodzi o dokumentację powykonawczą tylko dokumentację przed wykonaniem robót budowlanych?
1
2017-03-01 08:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy