Forum


Powrót Przetarg po konkursie na koncepcję architektoniczną

M.

Marek .....

0

Problem : czy w przypadku braku możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki autorowi najlepszej koncepcji wybranej w wyniku konkursu (wygórowane oczekiwania finansowe) zamawiający, który oczywiście po wypłaceniu nagrody podpisał z twórcą pracy umowę o przeniesienie praw autorskich na wszelkich polach, łącznie z prawem do dokonywania w pracy zmian, może ogłosić postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie na podstawie ww. pracy dokumentacji projektowej? Ustawa przewiduje w takiej sytuacji zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora kolejnej nagrodzonej pracy po przewidzeniu takiej opcji w regulaminie konkursu. Ale w ten sposób pozbawiamy się możliwości wykorzystania najlepszej pracy konkursowej. Czy przewidzenie w regulaminie konkursu opisanej na wstępie możliwości stanowiłoby naruszenie Pzp?
Problem : czy w przypadku braku możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki autorowi najlepszej koncepcji wybranej w wyniku konkursu (wygórowane oczekiwania finansowe) zamawiający, który oczywiście po wypłaceniu nagrody podpisał z twórcą pracy umowę o przeniesienie praw autorskich na wszelkich polach, łącznie z prawem do dokonywania w pracy zmian, może ogłosić postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie na podstawie ww. pracy dokumentacji projektowej? Ustawa przewiduje w takiej sytuacji zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora kolejnej nagrodzonej pracy po przewidzeniu takiej opcji w regulaminie konkursu. Ale w ten sposób pozbawiamy się możliwości wykorzystania najlepszej pracy konkursowej. Czy przewidzenie w regulaminie konkursu opisanej na wstępie możliwości stanowiłoby naruszenie Pzp?
0
2022-05-25 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy