Forum


Powrót USŁUGI NIEZAKOŃCZONE A POTWIERDZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JAKI SPOSÓB OCENY PRZYJĄĆ!!!

K.

Karolina .....

1

W SIWZ, warunkiem udziału było wykonanie 3 usług ..... o wartości 200.000 zł każda. Wykonawca przedstawił wykaz, w którym 2 usługi były już zakończone, a trzecia - jest w trakcie wykonywania - jest to usługa na 24 mce wykonywana dla naszej Gminy. Umowa na usługę niezakończoną została podpisana w 01.06.2016r. i opiewa na kwotę 300.000 zł. Czy spełnia ona warunek udziału? Czy powinnam policzyć wartość przeliczając na 24 mce i pomnożyć przez okres 9 mcy, które zostały zakończone. Czy mogę przyjąć że wartość umowy całkowitej jest wyższa niż wymagana,i nie analizować jej pod kątem jej dotychczasowego wykonania? Miał ktoś może już taki problem, będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
W SIWZ, warunkiem udziału było wykonanie 3 usług ..... o wartości 200.000 zł każda. Wykonawca przedstawił wykaz, w którym 2 usługi były już zakończone, a trzecia - jest w trakcie wykonywania - jest to usługa na 24 mce wykonywana dla naszej Gminy. Umowa na usługę niezakończoną została podpisana w 01.06.2016r. i opiewa na kwotę 300.000 zł. Czy spełnia ona warunek udziału? Czy powinnam policzyć wartość przeliczając na 24 mce i pomnożyć przez okres 9 mcy, które zostały zakończone. Czy mogę przyjąć że wartość umowy całkowitej jest wyższa niż wymagana,i nie analizować jej pod kątem jej dotychczasowego wykonania? Miał ktoś może już taki problem, będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
1
2017-03-01 13:03 0

A.

Anna .....

26

Jeżeli trwająca usługa zaliczana jest do usług powtarzających się okresowo, należy wycenić wartość już zrealizowanych usług. Jeżeli wartość tych zrealizowanych opiewa na wymaganą w warunku kwotę, tj. 200 000 zł uznałabym ją.
Jeżeli trwająca usługa zaliczana jest do usług powtarzających się okresowo, należy wycenić wartość już zrealizowanych usług. Jeżeli wartość tych zrealizowanych opiewa na wymaganą w warunku kwotę, tj. 200 000 zł uznałabym ją.
1
2017-03-01 13:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy