Forum


Powrót zamówienia podobne

A.

Anna .....

30

Witam, w ogłoszeniu o zamówieniu o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. w Sekcji II pkt 7 należy zaznaczyć, czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. oraz określić ich przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia.

Mam do przygotowania remont budynku i chcę skorzystać z art.67 ust. pkt.6, nie wiem jak sformułować zapis, czy prawidłowo będzie gdy napiszę, że przewiduję możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych okreslonych w opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ do wysokości 30% zamówienia podstawowego ... ???

A jak opisać warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia.... ???
Witam, w ogłoszeniu o zamówieniu o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. w Sekcji II pkt 7 należy zaznaczyć, czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. oraz określić ich przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia. Mam do przygotowania remont budynku i chcę skorzystać z art.67 ust. pkt.6, nie wiem jak sformułować zapis, czy prawidłowo będzie gdy napiszę, że przewiduję możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych okreslonych w opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ do wysokości 30% zamówienia podstawowego ... ??? A jak opisać warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia.... ???
1
2017-03-01 14:04 0

A.

Anna .....

30

nikt nie chce podpowiedzieć :(
nikt nie chce podpowiedzieć :(
1
2017-03-02 10:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy