Forum


Powrót ocena ofert

A.

Anna .....

0

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jedna z ofert w całości została złożona w kopii (brak również potwierdzenia za zgodność z oryginałem )natomiast w drugiej ofercie Formularz ofertowy z zaoferowaną ceną nie został podpisany – widnieje na nim jedynie pieczęć Wykonawcy.
W związku z powyższym na jakie podstawie Zamawiający powinien odrzucić obie oferty?
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jedna z ofert w całości została złożona w kopii (brak również potwierdzenia za zgodność z oryginałem )natomiast w drugiej ofercie Formularz ofertowy z zaoferowaną ceną nie został podpisany – widnieje na nim jedynie pieczęć Wykonawcy. W związku z powyższym na jakie podstawie Zamawiający powinien odrzucić obie oferty?
1
2017-03-02 08:59 0

A.

Alicja .....

1

Myślę, że art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp- oferty są nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Jednak niektóre źródła wskazują na 89.1.1 , gdyż oferta stanowi oświadczenie woli i musi być podpisana przez osoby uprawnione do tej czynności w imieniu wykonawcy
Myślę, że art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp- oferty są nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Jednak niektóre źródła wskazują na 89.1.1 , gdyż oferta stanowi oświadczenie woli i musi być podpisana przez osoby uprawnione do tej czynności w imieniu wykonawcy
1
2017-03-02 10:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy