Forum


Powrót uzupełn. dokumentów

A.

Anna .....

29

Witam,
postępo. ponizej progu ze środków unijnych(procedura odwrócona)- w momencie , gdy do oferty wykonawca najkorzystniejszy dołączył mi wymagany wykaz osób i usług to czy muszę w chwili dokonania oceny ofert, żądać od tego najkorzystniejszego ponownie wymaganych dokumentów z art.26 ust.2? Czy mogę przyjąć te, które są w ofercie??? (w postępowaniu złożono 4 oferty)
Jak podejść Waszym zdnaiem do tematu?
Witam, postępo. ponizej progu ze środków unijnych(procedura odwrócona)- w momencie , gdy do oferty wykonawca najkorzystniejszy dołączył mi wymagany wykaz osób i usług to czy muszę w chwili dokonania oceny ofert, żądać od tego najkorzystniejszego ponownie wymaganych dokumentów z art.26 ust.2? Czy mogę przyjąć te, które są w ofercie??? (w postępowaniu złożono 4 oferty) Jak podejść Waszym zdnaiem do tematu?
1
2017-03-02 10:53 0

A.

Anna .....

26

Jak w ofercie są już wszystkie dokumenty które należałoby wymagać na podstawie art. 26 ust. 2 PZP i są prawidłowe to ja bym nie wzywała, tylko odnotowała to w protokole komisji przetargowej, że Zamawiający odstąpił od wezwania z uwagi na fakt, iż Wykonawca dokumenty dołączył już na etapie składania oferty.
Jak w ofercie są już wszystkie dokumenty które należałoby wymagać na podstawie art. 26 ust. 2 PZP i są prawidłowe to ja bym nie wzywała, tylko odnotowała to w protokole komisji przetargowej, że Zamawiający odstąpił od wezwania z uwagi na fakt, iż Wykonawca dokumenty dołączył już na etapie składania oferty.
1
2017-03-02 14:37 3
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy