Forum


Powrót Roboty budowlane - nieprawidłowości w kosztorysach

A.

Agnieszka .....

11

Wykonawca przedłożył kosztorys ofertowy o wartości \"netto bez podatku\" i w jednej pozycji o zmienionym - zwiększonym zakresie robót (czego Zamawiający nie wymagał). Czy można uznać, że taka wartość stanowi cenę ? Czy niezgodność z SIWZ w zakresie ilości robót należy poprawić jako niezgodność z SIWZ?
Dokonałabym odrzucenia oferty, Zamawiający nie uzupełnia za Wykonawcę VAT a skoro odrzucam ofertę, biorąc pod uwagę fakt, że wartość netto to nie cena oferty - nie poprawiam niezgodności z SIWZ.
Czy Państwo podzielacie ten pogląd?
Wykonawca przedłożył kosztorys ofertowy o wartości \"netto bez podatku\" i w jednej pozycji o zmienionym - zwiększonym zakresie robót (czego Zamawiający nie wymagał). Czy można uznać, że taka wartość stanowi cenę ? Czy niezgodność z SIWZ w zakresie ilości robót należy poprawić jako niezgodność z SIWZ? Dokonałabym odrzucenia oferty, Zamawiający nie uzupełnia za Wykonawcę VAT a skoro odrzucam ofertę, biorąc pod uwagę fakt, że wartość netto to nie cena oferty - nie poprawiam niezgodności z SIWZ. Czy Państwo podzielacie ten pogląd?
1
2016-06-13 19:02 0

RP

Rafał Piela

1

Jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna, która nie jest podatnikiem VAT, wówczas nie wpisuje wartości VAT i oferta jest prawidłowa.
Jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna, która nie jest podatnikiem VAT, wówczas nie wpisuje wartości VAT i oferta jest prawidłowa.
0
2016-06-14 06:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy