Forum


Powrót In-hous

M.

Malwina .....

24

Czy kierownik zamawiającego w zamówieniach in-hous udzielanych swoim spółkom powinien wyłączyć się z postępowania uwagi na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli Kierownik zamawiającego "pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób" ?
Czy kierownik zamawiającego w zamówieniach in-hous udzielanych swoim spółkom powinien wyłączyć się z postępowania uwagi na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli Kierownik zamawiającego "pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób" ?
1
2017-03-06 08:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Tak
Tak
1
2017-03-06 09:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy