Forum


Powrót protokół z postępowania (cześc 2)

A.

Anna .....

29

Witam, co należy wpisać "powody niedokonania podziału zamówienia na części"??? - gdy postępowanie stanowi 1 odrębne zamówienie
Witam, co należy wpisać "powody niedokonania podziału zamówienia na części"??? - gdy postępowanie stanowi 1 odrębne zamówienie
1
2017-03-06 09:26 0

I.

Izolda .....

0

Przykłady można znaleźć m.in. w motywie 78 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE. W tym celu Zamawiający może np. wykazać, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji lub nadmiernymi trudnościami technicznymi bądź kosztami wykonania zamówienia albo, że potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu prac.
Przykłady można znaleźć m.in. w motywie 78 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE. W tym celu Zamawiający może np. wykazać, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji lub nadmiernymi trudnościami technicznymi bądź kosztami wykonania zamówienia albo, że potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu prac.
1
2017-03-06 12:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy