Forum


Powrót Zamówienie Unijne edukacyjne projekt - projektu POWR.05.04.00-00-0018/15).

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o poradę ... przetarg nieograniczony wygrało Stowarzyszenie Hospicyjne prowadzone przez prezesa Zarządu który również zatrudniony jest na umowę o pracę u Zamawiającego, oferta ta jest najkorzystniejsza , umowa będzie podpisana ze Stowarzyszeniem reprezentowanym przez w/w osobę, projekt dotyczy udostępnienia placówki stażowej . Czy w jakiś sposób może być to sprzeczne z ustawą ??
Bardzo proszę o poradę ... przetarg nieograniczony wygrało Stowarzyszenie Hospicyjne prowadzone przez prezesa Zarządu który również zatrudniony jest na umowę o pracę u Zamawiającego, oferta ta jest najkorzystniejsza , umowa będzie podpisana ze Stowarzyszeniem reprezentowanym przez w/w osobę, projekt dotyczy udostępnienia placówki stażowej . Czy w jakiś sposób może być to sprzeczne z ustawą ??
1
2017-03-06 11:14 0

M.

Marta .....

27

Trzeba będzie się mocno wykazać, ze udział pracownika zamawiającego nie miał wpływu na uczciwą konkurencję (tzn., że wykonawca nie miał dostępu do informacji - jakichkolwiek, które pomogły mu wygrać). Proszę wymagać od wszystkich osób zaangażowanych w postępowanie, żeby złożyli oświadczenie z art. 17 ust. 2a.
Trzeba będzie się mocno wykazać, ze udział pracownika zamawiającego nie miał wpływu na uczciwą konkurencję (tzn., że wykonawca nie miał dostępu do informacji - jakichkolwiek, które pomogły mu wygrać). Proszę wymagać od wszystkich osób zaangażowanych w postępowanie, żeby złożyli oświadczenie z art. 17 ust. 2a.
1
2017-03-06 15:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy