Forum


Powrót ZMIANA WYKAZU PRACOWNIÓW ZŁOŻONEGO WRAZ Z OFERTĄ - CZY MOŻLIWA?

K.

Karolina .....

1

Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz pracowników wymaganych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający bierze w wątpliwość możliwość iż Wykonawca podoła w wykonaniu zamówienia, gdyż ten sam wykonawca tymi samy osobami wykonuje zamówienie dla naszej Gminy. Zgodnie z art. 22d pkt 2 wezwiemy Wykonawcę do wyjaśnień , gdyż ..zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.... CZY W RAMACH WYJAŚNIEŃ WYKONAWCA MOŻE MI PRZEDSTAWIĆ NOWY (INNY) WYKAZ PRACOWNIKÓW, czy może jedynie odnieść się w wyjaśnieniach do tych, których wpisał w wykazie?
Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz pracowników wymaganych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający bierze w wątpliwość możliwość iż Wykonawca podoła w wykonaniu zamówienia, gdyż ten sam wykonawca tymi samy osobami wykonuje zamówienie dla naszej Gminy. Zgodnie z art. 22d pkt 2 wezwiemy Wykonawcę do wyjaśnień , gdyż ..zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.... CZY W RAMACH WYJAŚNIEŃ WYKONAWCA MOŻE MI PRZEDSTAWIĆ NOWY (INNY) WYKAZ PRACOWNIKÓW, czy może jedynie odnieść się w wyjaśnieniach do tych, których wpisał w wykazie?
1
2017-03-06 11:19 0

R.

Robert .....

12

Dla Mnie osobiście bezcelowy jest wymóg przedstawienia listy pracowników na etapie składania ofert z uwagi na to, że wykonawca nie musi na ten monet zatrudniać danych osób a tym samym wiedzieć kogo zatrudni i podawać wykazu. Może przecież zatrudnić dane osoby podczas realizacji zamówienia a nie podczas chęci uzyskania zamówienia..
Pomijając powyższe, może oczywiście zmienić listę pracowników na innych, spełniających warunki i wykonawca może to zrobić w każdym momencie, informując oczywiście odpowiednio zamawiającego.
Dla Mnie osobiście bezcelowy jest wymóg przedstawienia listy pracowników na etapie składania ofert z uwagi na to, że wykonawca nie musi na ten monet zatrudniać danych osób a tym samym wiedzieć kogo zatrudni i podawać wykazu. Może przecież zatrudnić dane osoby podczas realizacji zamówienia a nie podczas chęci uzyskania zamówienia.. Pomijając powyższe, może oczywiście zmienić listę pracowników na innych, spełniających warunki i wykonawca może to zrobić w każdym momencie, informując oczywiście odpowiednio zamawiającego.
1
2017-03-06 12:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy