Forum


Powrót zamówienie z wolnej reki po nowelizacji

A.

Anna .....

30

Witam,
chciałam się spytać czy w SIWZ można napisać poniższa treść - chcąc udzielić zamówienia z art.67 ust.1 pkt.6??
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót stanowiących przedmiot zamówienia, Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień będą prace z zakresu opisanego w przedmiocie zamówienia lub niezbędnych do wykonania zamówienia, czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 2 SIWZ, których szczegółowy opis zawarty został w przedmiarach robót do SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na powtórzenie podobnych robót na zasadach i cenach zawartych w ofercie.

Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Witam, chciałam się spytać czy w SIWZ można napisać poniższa treść - chcąc udzielić zamówienia z art.67 ust.1 pkt.6?? Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót stanowiących przedmiot zamówienia, Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień będą prace z zakresu opisanego w przedmiocie zamówienia lub niezbędnych do wykonania zamówienia, czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 2 SIWZ, których szczegółowy opis zawarty został w przedmiarach robót do SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na powtórzenie podobnych robót na zasadach i cenach zawartych w ofercie. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1
2017-03-07 09:26 0

K.

Katarzyna .....

17

Na okrągło i nic z tego zapisu nie wynika.
Podałabym przede wszystkim wartość zamówienia.
Zdanie cyt. "Zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na powtórzenie podobnych robót na zasadach i cenach zawartych w ofercie. " dla mnie nie do przyjęcia - jest to nowa umowa i wcale nie musi być na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
Na okrągło i nic z tego zapisu nie wynika. Podałabym przede wszystkim wartość zamówienia. Zdanie cyt. "Zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy na powtórzenie podobnych robót na zasadach i cenach zawartych w ofercie. " dla mnie nie do przyjęcia - jest to nowa umowa i wcale nie musi być na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
1
2017-03-07 09:35 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy