Forum


Powrót protokół postępowania

W.

Walentyna .....

20

W pkt 4 protokołu jest A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

"Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): "
Czy wstawiam w tym punkcie np. tylko starostę czy cały skład organu?
W pkt 4 protokołu jest A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: "Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): " Czy wstawiam w tym punkcie np. tylko starostę czy cały skład organu?
1
2017-03-07 09:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy