Forum


Powrót uzasadnienie braku podziału na części

M.

Małgorzata .....

19

Przetarg nieograniczony na przebudowę przyłącza sieci ciepłowniczej do kompleksu sportowego. Jak uzasadnić brak podziału na częśći w protokole? Czy wystarczy wskazać nadmierne trudności techniczne i że podział może utrudnić prawidłowe wykonanie zamówienia?
Przetarg nieograniczony na przebudowę przyłącza sieci ciepłowniczej do kompleksu sportowego. Jak uzasadnić brak podziału na częśći w protokole? Czy wystarczy wskazać nadmierne trudności techniczne i że podział może utrudnić prawidłowe wykonanie zamówienia?
1
2017-03-07 09:42 0

P.

Piotr .....

6

Małgorzato może pomocny się tu okaże art. 5f uPzp?
Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.
Małgorzato może pomocny się tu okaże art. 5f uPzp? Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.
1
2017-03-07 09:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy