Forum


Powrót pomocnicze działania zakupowe

J.

Jowita .....

0

Czy ktoś może podać, co kryje się pod tym pojęciem?
Czy działania wymienione w art. 15 ust. 4 dotyczą każdego rodzaju zamówienia (dostawy, usług, robót budowlanych)?
Czy ktoś może podać, co kryje się pod tym pojęciem? Czy działania wymienione w art. 15 ust. 4 dotyczą każdego rodzaju zamówienia (dostawy, usług, robót budowlanych)?
1
2017-03-07 10:05 0

M.

Mariusz .....

22

Wygląda na to, że dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Jest to wyjątek od zasady określonej w art. 15 ust. 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Bardzo szeroki wyjątek. Praktycznie można powierzyć pełne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
Wygląda na to, że dotyczą każdego rodzaju zamówienia. Jest to wyjątek od zasady określonej w art. 15 ust. 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Bardzo szeroki wyjątek. Praktycznie można powierzyć pełne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
1
2017-03-15 10:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy