Forum


Powrót Pilna procedura

W.

Włodzimierz .....

0

W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia (procedura powyżej progów unijnych) nowemu wykonawcy (kończy się umowa z dotychczasowym wykonawcą, czy
jest możliwe przeprowadzenie procedury w następujący sposób:
1/ postępowanie w trybie PN z możliwością procedury odwróconej art. 22aa ustawy Pzp,
2/ na etapie składania ofert zgodnie z art. 26 ust 2f prosimy wszystkich wykonawców o złożenie oświadczeń i dokumentów,
3/ ofertę najwyżej ocenioną i spełniającą warunki udziału dokonuję wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust 1 pkt1 ustawy) i po terminie na odwołania podpisuję umowę.
Nowy wykonawca powinien rozpocząć świadczenie usługi w końcu maja br. Czy taki sposób postępowania jest możliwy, z pominięciem art. 26 ust. 1 ustawy?
W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia (procedura powyżej progów unijnych) nowemu wykonawcy (kończy się umowa z dotychczasowym wykonawcą, czy jest możliwe przeprowadzenie procedury w następujący sposób: 1/ postępowanie w trybie PN z możliwością procedury odwróconej art. 22aa ustawy Pzp, 2/ na etapie składania ofert zgodnie z art. 26 ust 2f prosimy wszystkich wykonawców o złożenie oświadczeń i dokumentów, 3/ ofertę najwyżej ocenioną i spełniającą warunki udziału dokonuję wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust 1 pkt1 ustawy) i po terminie na odwołania podpisuję umowę. Nowy wykonawca powinien rozpocząć świadczenie usługi w końcu maja br. Czy taki sposób postępowania jest możliwy, z pominięciem art. 26 ust. 1 ustawy?
1
2017-03-07 12:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 885

Wg mnie absolutnie nie można tak postąpić. Art. 26 ust. 1 musi mieć tutaj zastosowanie, natomiast art. 26 ust. 2f może być wykorzystany już po otwarciu ofert, a na jego podstawie można wezwać np. drugiego w klasyfikacji do złożenia dokumentów. Jedyna nadzieja, jak okaże się, że najwyżej sklasyfikowany wykonawca złożył sam od siebie wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty i poprawne. Ponadto procedura odwrócona nie zwalnia zamawiającego od badania ofert pod kątem art. 89 (przesłanki odrzucenia oferty)
Wg mnie absolutnie nie można tak postąpić. Art. 26 ust. 1 musi mieć tutaj zastosowanie, natomiast art. 26 ust. 2f może być wykorzystany już po otwarciu ofert, a na jego podstawie można wezwać np. drugiego w klasyfikacji do złożenia dokumentów. Jedyna nadzieja, jak okaże się, że najwyżej sklasyfikowany wykonawca złożył sam od siebie wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty i poprawne. Ponadto procedura odwrócona nie zwalnia zamawiającego od badania ofert pod kątem art. 89 (przesłanki odrzucenia oferty)
1
2017-03-07 12:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy