Forum


Powrót Czy wykonawca może żądać zwrotu wpisu do KIO przy unieważnieniu postępowania?

Ł.

Łukasz .....

0

Witam,

zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie. Unieważniliśmy postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 p. 7. Prawidłowość zastosowanej podstawy potwierdziła KIO oddalając odwołanie wykonawcy. Odwołanie dotyczyło właśnie unieważnienia postępowania. Dodam że postępowanie toczyło się w procedurze unijnej. W unieważnieniu wskazaliśmy przesłanki leżące wyłącznie po stronie zamawiającego. Teraz zamawiający żąda od nas zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Wśród tych kosztów wymienia m. in. koszty przygotowania oferty, koszty obsługi prawnej związanej z odwołaniem (co do tych kosztów w zasadzie nie mamy wątpliwości dot. ich zasadności), ale również kosztów wpisu do KIO (15.000 zł) z tytułu przegranego przez wykonawcę postępowania. Wykonawca wskazuje bowiem, że środki ochrony prawnej stanowią nierozerwalny element uczestnictwa w postępowaniu.
I teraz pytanie: czy koszt wpisu może stanowić uzasadniony koszt uczestnictwa w postępowaniu i w związku z tym czy zamawiający ma obowiązek dokonać takiego zwrotu?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie. Unieważniliśmy postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 p. 7. Prawidłowość zastosowanej podstawy potwierdziła KIO oddalając odwołanie wykonawcy. Odwołanie dotyczyło właśnie unieważnienia postępowania. Dodam że postępowanie toczyło się w procedurze unijnej. W unieważnieniu wskazaliśmy przesłanki leżące wyłącznie po stronie zamawiającego. Teraz zamawiający żąda od nas zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Wśród tych kosztów wymienia m. in. koszty przygotowania oferty, koszty obsługi prawnej związanej z odwołaniem (co do tych kosztów w zasadzie nie mamy wątpliwości dot. ich zasadności), ale również kosztów wpisu do KIO (15.000 zł) z tytułu przegranego przez wykonawcę postępowania. Wykonawca wskazuje bowiem, że środki ochrony prawnej stanowią nierozerwalny element uczestnictwa w postępowaniu. I teraz pytanie: czy koszt wpisu może stanowić uzasadniony koszt uczestnictwa w postępowaniu i w związku z tym czy zamawiający ma obowiązek dokonać takiego zwrotu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
1
2017-03-08 08:39 0

A.

Alicja .....

47

KIO wydając wyrok rozstrzyga także o kosztach postępowania i kto je ponosi. Wszystkie wnioski strony składają na rozprawie. Jeżeli wykonawca przegrał to niestety on ponosi wszystkie koszty i nie ma prawa żądać ich zwrotu od zamawiającego.
KIO wydając wyrok rozstrzyga także o kosztach postępowania i kto je ponosi. Wszystkie wnioski strony składają na rozprawie. Jeżeli wykonawca przegrał to niestety on ponosi wszystkie koszty i nie ma prawa żądać ich zwrotu od zamawiającego.
1
2017-03-08 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy