Forum


Powrót roboty budowlane mieszane

J.

Jacek .....

0

Czy postępowanie na roboty budowlane może obejmować jednocześnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego „Budowa Boiska Szkolnego” (przedmiot główny) oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci i przyłącza ciepłowniczego oraz wykonanie robót budowlanych w tym zakresie na postawie programu funkcjonalno-użytkowego?
Czy postępowanie na roboty budowlane może obejmować jednocześnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego „Budowa Boiska Szkolnego” (przedmiot główny) oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci i przyłącza ciepłowniczego oraz wykonanie robót budowlanych w tym zakresie na postawie programu funkcjonalno-użytkowego?
1
2017-03-09 06:57 0

A.

Alicja .....

47

Czy opracowanie dokumentacji przebudowy sieci i przyłącza jest w jakikolwiek sposób związane z budową boiska (bez tego nie da się zrealizować budowy boiska). Byłoby to dość dziwne skoro jest projekt budowlany na budowę boiska to i pewnie jest pozwolenie na budowę. Trochę mało informacji jakie są powiązania pomiędzy boiskiem a ciepłociągiem.
Czy opracowanie dokumentacji przebudowy sieci i przyłącza jest w jakikolwiek sposób związane z budową boiska (bez tego nie da się zrealizować budowy boiska). Byłoby to dość dziwne skoro jest projekt budowlany na budowę boiska to i pewnie jest pozwolenie na budowę. Trochę mało informacji jakie są powiązania pomiędzy boiskiem a ciepłociągiem.
1
2017-03-09 12:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy