Forum


Powrót Podział na części - jeden budżet

R.

Robert .....

12

Jeżeli zamawiający podzielił na części zamówienie i dopuścił składanie ofert na poszczególne części, jednak informacja z otwarcia ofert zawiera jedynie kwotę ogólną jaką ma na realizację wszystkich części.
Tym samym nie można porównać ofert w stosunku do budżetu, którym mówi art 90 ust 1a.
Czy w takim przypadku, występuje okoliczność do unieważnienia postępowania? Czy można bez obaw pominąć wątek art 90 ust 1a, jeżeli ceny zaoferowane, nie budzą wątpliwości zamawiającego, nawet jeżeli jeden wykonawca pisemnie oskarża innego wykonawcę o możliwą rażąco niską cenę.
Jeżeli zamawiający podzielił na części zamówienie i dopuścił składanie ofert na poszczególne części, jednak informacja z otwarcia ofert zawiera jedynie kwotę ogólną jaką ma na realizację wszystkich części. Tym samym nie można porównać ofert w stosunku do budżetu, którym mówi art 90 ust 1a. Czy w takim przypadku, występuje okoliczność do unieważnienia postępowania? Czy można bez obaw pominąć wątek art 90 ust 1a, jeżeli ceny zaoferowane, nie budzą wątpliwości zamawiającego, nawet jeżeli jeden wykonawca pisemnie oskarża innego wykonawcę o możliwą rażąco niską cenę.
1
2017-03-09 10:27 0

A.

Alicja .....

47

Jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych to należy ustalić wartość poszczególnych części i na otwarciu ofert podać kwoty jakie przeznacza się na finansowanie poszczególnych części zamówienia. Natomiast kwota w budżecie to jest zupełnie coś innego i nie ma przeszkód aby była na finansowanie wszystkich części zamówienia razem. Stąd badanie rażąco niskiej ceny należy przeprowadzić w stosunku do wartości zamówienia wyliczonej dla każdej części. Problem będzie dopiero jak się okaże, że ceny najkorzystniejszych ofert łącznie przekroczą kwotę w budżecie - która część unieważnić i na jakiej podstawie. Nie ma także możliwości pominięcia wątku badania rażąco niskiej ceny ponieważ każdą z części należy rozpatrywać oddzielnie (tak jakby to były trzy postępowania).
Jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych to należy ustalić wartość poszczególnych części i na otwarciu ofert podać kwoty jakie przeznacza się na finansowanie poszczególnych części zamówienia. Natomiast kwota w budżecie to jest zupełnie coś innego i nie ma przeszkód aby była na finansowanie wszystkich części zamówienia razem. Stąd badanie rażąco niskiej ceny należy przeprowadzić w stosunku do wartości zamówienia wyliczonej dla każdej części. Problem będzie dopiero jak się okaże, że ceny najkorzystniejszych ofert łącznie przekroczą kwotę w budżecie - która część unieważnić i na jakiej podstawie. Nie ma także możliwości pominięcia wątku badania rażąco niskiej ceny ponieważ każdą z części należy rozpatrywać oddzielnie (tak jakby to były trzy postępowania).
1
2017-03-09 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy