Forum


Powrót przetarg z podziałem na części

AS

Agnieszka Sokołowska

0

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remonty w placówkach oświatowych z podziałem na części. W 2 częściach złożone oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jednak możemy te środki zwiększyć ale czekamy na sesję Rady Gminy w jaki sposób mogę rozstrzygnąć przetarg? Czy mam czekać na zwiększenie środków do ceny najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remonty w placówkach oświatowych z podziałem na części. W 2 częściach złożone oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jednak możemy te środki zwiększyć ale czekamy na sesję Rady Gminy w jaki sposób mogę rozstrzygnąć przetarg? Czy mam czekać na zwiększenie środków do ceny najkorzystniejszej oferty.
0
2016-06-15 10:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

No to już jak chce Zamawiający, albo czekacie na zwiększenie środków w budżecie i jednocześnie przedłużacie termin związania ofertą (art. 85 ust. 2 PZP), albo unieważniacie (art. 93 ust. 1 pkt. 4)
No to już jak chce Zamawiający, albo czekacie na zwiększenie środków w budżecie i jednocześnie przedłużacie termin związania ofertą (art. 85 ust. 2 PZP), albo unieważniacie (art. 93 ust. 1 pkt. 4)
1
2016-06-15 11:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy