Forum


Powrót Klauzule społeczne

A.

Anna .....

6

Czy (po zmianie ustawy) wymaganie, zgodnie z art. 29 ust. 3a, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jest traktowane jako zastosowanie klauzuli społecznej?
Czy (po zmianie ustawy) wymaganie, zgodnie z art. 29 ust. 3a, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jest traktowane jako zastosowanie klauzuli społecznej?
1
2017-03-10 10:41 0

A.

Anna .....

26

Tak.
Tak.
1
2017-03-10 10:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy