Forum


Powrót wniesienie odwołania na uniewaznienie postępowania w postępowaniu poniżej progu

A.

Anna .....

0

Witam, czy skuteczne będzie wniesienie odwołania w postępowaniu poniżej progu na czynność unieważnienia postępowania na postawie art. 93 ust 1. pkt 7 (postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy )
Witam, czy skuteczne będzie wniesienie odwołania w postępowaniu poniżej progu na czynność unieważnienia postępowania na postawie art. 93 ust 1. pkt 7 (postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy )
1
2017-03-10 14:40 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym samym przy wartości poniżej progu odwołanie nie przysługuje na unieważnienie postępowania
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym samym przy wartości poniżej progu odwołanie nie przysługuje na unieważnienie postępowania
1
2017-03-10 16:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy