Forum


Powrót brak strony oferty

G.

Grażyna .....

0

W aż 3 złożonych ofertach brakuje formularza ofertowego zawierającego informacje o charakterze formalnym oraz oświadczenia woli w zakresie: 1) termin realizacji zamówienia jednostkowego, 2) oświadczenie, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, 3) oświadczenie, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. Pozostałe informacje są możliwe do odczytania z treści oferty. Mam wątpliwości, czy takie braki skutkują w pełni odrzuceniem ofert z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wskazane braki w ofertach raczej nie dotyczą merytorycznej treści oferty. Jakie jest Wasze stanowisko?
W aż 3 złożonych ofertach brakuje formularza ofertowego zawierającego informacje o charakterze formalnym oraz oświadczenia woli w zakresie: 1) termin realizacji zamówienia jednostkowego, 2) oświadczenie, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, 3) oświadczenie, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. Pozostałe informacje są możliwe do odczytania z treści oferty. Mam wątpliwości, czy takie braki skutkują w pełni odrzuceniem ofert z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wskazane braki w ofertach raczej nie dotyczą merytorycznej treści oferty. Jakie jest Wasze stanowisko?
1
2017-03-15 12:13 0

A.

Anna .....

26

Myślę, że sam fakt złożenia oferty można odczytać jako akceptację SIWZ i postawionych warunków. Raczej nie odrzucałabym oferty z takiego powodu.
Myślę, że sam fakt złożenia oferty można odczytać jako akceptację SIWZ i postawionych warunków. Raczej nie odrzucałabym oferty z takiego powodu.
1
2017-03-15 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy