Forum


Powrót Oświadczenie dotyczące podwykonawcy

A.

Agnieszka .....

14

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą. Wykonawca który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, dołączył do niej oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu. W formularzu ofertowym wykonawca wskazał iż zadanie będzie wykonywał przy pomocy podwykonawcy, jednak nie podał jego nazwy ( Zamawiający zaznaczył iż podaje ją o ile są znane). W oświadczeniu w części dotyczącej przesłanek wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby się powołuje Wykonawca wpisał NIE DOTYCZY. Czy powyższy zapis można uznać, czy jednak powinien wpisać, iż podwykonawcy nie są jeszcze znani/ nie zostali wybrani?
Zamawiający stosuje procedurę odwróconą. Wykonawca który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, dołączył do niej oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu. W formularzu ofertowym wykonawca wskazał iż zadanie będzie wykonywał przy pomocy podwykonawcy, jednak nie podał jego nazwy ( Zamawiający zaznaczył iż podaje ją o ile są znane). W oświadczeniu w części dotyczącej przesłanek wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby się powołuje Wykonawca wpisał NIE DOTYCZY. Czy powyższy zapis można uznać, czy jednak powinien wpisać, iż podwykonawcy nie są jeszcze znani/ nie zostali wybrani?
1
2017-03-15 12:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Ja bym się zwrócił o wyjaśnienia.
Ja bym się zwrócił o wyjaśnienia.
1
2017-03-15 12:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy