Forum


Powrót Kryterium oceny ofert

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Czy można określić kryteria oceny ofert odrębnie dla poszczególnych elementów zamówienia? Załóżmy, że przedmiot zamówienia składa się z różnego rodzaju sprzętu komputerowego, są to: laptopy, monitory, komputery stacjonarne, dyski przenośne itd. Zamawiający chce określić kryterium: cena 60%, okres gwarancji 20 %, a w odniesieniu do komputerów stacjonarnych zamierza punktować parametry techniczne w wys. maks. 20 % (np. posiadanie procesora 2 rdzeniowego = 0 punktów, 4 rdzeniowego = 5 punktów, 8 rdzeniowego = 10 punktów itd.). Nie ma teoretycznie podziału na części (zamawiający z pewnych względów podzielić nie może zamówienia). Czy można tak określać kryteria?
Czy można określić kryteria oceny ofert odrębnie dla poszczególnych elementów zamówienia? Załóżmy, że przedmiot zamówienia składa się z różnego rodzaju sprzętu komputerowego, są to: laptopy, monitory, komputery stacjonarne, dyski przenośne itd. Zamawiający chce określić kryterium: cena 60%, okres gwarancji 20 %, a w odniesieniu do komputerów stacjonarnych zamierza punktować parametry techniczne w wys. maks. 20 % (np. posiadanie procesora 2 rdzeniowego = 0 punktów, 4 rdzeniowego = 5 punktów, 8 rdzeniowego = 10 punktów itd.). Nie ma teoretycznie podziału na części (zamawiający z pewnych względów podzielić nie może zamówienia). Czy można tak określać kryteria?
1
2017-03-16 08:19 0

A.

Anna .....

26

Wydaje mi się że przy braku podziału zamówienia na części nie można stosować różnych kryteriów. Możesz zastosować wskazane przez Ciebie kryteria tylko że rozpiszesz je na 100 % i dokładnie opiszesz której pozycji zamówienia dotyczy ocena danego kryterium.
Wydaje mi się że przy braku podziału zamówienia na części nie można stosować różnych kryteriów. Możesz zastosować wskazane przez Ciebie kryteria tylko że rozpiszesz je na 100 % i dokładnie opiszesz której pozycji zamówienia dotyczy ocena danego kryterium.
1
2017-03-16 08:31 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy