Forum


Powrót rażąco niska cena na dokumentację projektową

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wpłynęła jedna oferta na dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę placówki Straży Granicznej - cena całkowita oferty jest niższa o 31 % od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. Czy obligo musze zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny? Czy mogą mi tylko złożyć wyjaśnienie do protokołu wewnętrznego osoby, które szacowały wartość zamówienia. Zastosowali oni do szacowania wskaźniki procentowe zawarte w publikacji ”wartość kosztorysowa inwestycji” wyd. SEKOCENBUD, gdzie te wskaźniki wahają się w przedziale 7-15 %, a osoby szacujące dały wskaźnik procentowy - 12%
wpłynęła jedna oferta na dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę placówki Straży Granicznej - cena całkowita oferty jest niższa o 31 % od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. Czy obligo musze zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny? Czy mogą mi tylko złożyć wyjaśnienie do protokołu wewnętrznego osoby, które szacowały wartość zamówienia. Zastosowali oni do szacowania wskaźniki procentowe zawarte w publikacji ”wartość kosztorysowa inwestycji” wyd. SEKOCENBUD, gdzie te wskaźniki wahają się w przedziale 7-15 %, a osoby szacujące dały wskaźnik procentowy - 12%
1
2017-03-16 14:13 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oczywiście że zasadą jest że obowiązek zwrócenia sie o wyjaśnienie wystepuje zawsze jeżeli cena jest o 30% (i więcej) od średniej cen lub szacunku, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Ocena czy rozbieżność przekraczająca dolny próg jest uzasadniona czy tez nie zawsze będzie elementem subiektywnym, dlatego tez wystapiłabym o wyjaśnienie RNC Niczemu to nie zaszkodzi a gdyby okazało się w trakcie budowy że coś nie jest tak (odpukac w niemalowane) to będziecie narażeni na ataki że trzeba był wyjaśniać RNC, a kłopoty powstały ponieważ tego nie uczyniliście i zastoswaliście wyjątek od reguły.
Oczywiście że zasadą jest że obowiązek zwrócenia sie o wyjaśnienie wystepuje zawsze jeżeli cena jest o 30% (i więcej) od średniej cen lub szacunku, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Ocena czy rozbieżność przekraczająca dolny próg jest uzasadniona czy tez nie zawsze będzie elementem subiektywnym, dlatego tez wystapiłabym o wyjaśnienie RNC Niczemu to nie zaszkodzi a gdyby okazało się w trakcie budowy że coś nie jest tak (odpukac w niemalowane) to będziecie narażeni na ataki że trzeba był wyjaśniać RNC, a kłopoty powstały ponieważ tego nie uczyniliście i zastoswaliście wyjątek od reguły.
1
2017-03-16 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy