Forum


Powrót Formularz cenowy a formularz cenowy

R.

Robert .....

12

Wydaję Mi się, że nie było jeszcze takiego tu poruszanego problemu:
Jeżeli wykonawca w formularz ofertowym dał wartość brutto, netto i VAT, a w formularzu cenowym są inne wartości ( nie ma żadnych omyłek na pozycjach w obliczeniach, podsumowanie pozycji również prawidłowe) , to robię omyłkę pisarską czy rachunkową? Czy przyjmuje wartości z formularza cenowego? Czy oferta taka podlega odrzuceniu?
Wydaję Mi się, że nie było jeszcze takiego tu poruszanego problemu: Jeżeli wykonawca w formularz ofertowym dał wartość brutto, netto i VAT, a w formularzu cenowym są inne wartości ( nie ma żadnych omyłek na pozycjach w obliczeniach, podsumowanie pozycji również prawidłowe) , to robię omyłkę pisarską czy rachunkową? Czy przyjmuje wartości z formularza cenowego? Czy oferta taka podlega odrzuceniu?
1
2017-03-17 09:45 0

M.

Marta .....

27

Wszystko zależy od tego co napisałeś w sposobie sporządzania oferty i sposobie obliczania ceny. Jeżeli w sposobie obliczania ceny wskazałeś, że cena za wykonie przedmiotu zamówienia musi wynikać z cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym, a w sposobie sporządzania oferty, ze cenę należy przenieść wprost z formularza cenowego do formularza ofertowego - to sprawa jest prosta - mamy omyłkę pisarską.
W pozostałym przypadku, z ostrożności zrobiłabym inną omyłkę - poprawiłabym formularz ofertowy na podstawie cenowego.
Wszystko zależy od tego co napisałeś w sposobie sporządzania oferty i sposobie obliczania ceny. Jeżeli w sposobie obliczania ceny wskazałeś, że cena za wykonie przedmiotu zamówienia musi wynikać z cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym, a w sposobie sporządzania oferty, ze cenę należy przenieść wprost z formularza cenowego do formularza ofertowego - to sprawa jest prosta - mamy omyłkę pisarską. W pozostałym przypadku, z ostrożności zrobiłabym inną omyłkę - poprawiłabym formularz ofertowy na podstawie cenowego.
1
2017-03-17 10:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy