Forum


Powrót Wykluczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 24 ust. 10

A.

Adam .....

7

W postępowaniu na wykonawstwo robót budowlanych ofertę złożyła firma będąca jednocześnie autorem dokumentacji projektowej, kt była załącznikiem do SIWZ. Czy w takiej sytuacji zamawiający powinien obligatoryjnie stosować art. 24 ust. 10 i zażądać od tego wykonawcy udowodnienia, że nie zakłócił on konkurencji? Zamawiający udostępnił w załączniku do SIWZ wszystkie posiadane dokumenty. Wyznaczono minimalny termin ustawowy na składanie ofert. Pytań do treści SIWZ nie było. Złożono 7 ofert.
W postępowaniu na wykonawstwo robót budowlanych ofertę złożyła firma będąca jednocześnie autorem dokumentacji projektowej, kt była załącznikiem do SIWZ. Czy w takiej sytuacji zamawiający powinien obligatoryjnie stosować art. 24 ust. 10 i zażądać od tego wykonawcy udowodnienia, że nie zakłócił on konkurencji? Zamawiający udostępnił w załączniku do SIWZ wszystkie posiadane dokumenty. Wyznaczono minimalny termin ustawowy na składanie ofert. Pytań do treści SIWZ nie było. Złożono 7 ofert.
1
2017-03-20 08:48 0

B.

Beata .....

48

Ja bym prosiła o wyjaśnienia jeżeli miałabym wątpliwości co do możliwości zakłócenia konkurencji.
Ja bym prosiła o wyjaśnienia jeżeli miałabym wątpliwości co do możliwości zakłócenia konkurencji.
1
2017-03-20 13:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy