Forum


Powrót termin związania ofertą

K.

Katarzyna .....

0

Witam. Mam sytuację patową i nie wiem co zrobić. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił 08.03.. 14.03. Zamawiający zaczął rozmowy z Wykonawcą wybranym co do terminu podpisania umowy i złożenia zabezpieczenia. Ustalono telefonicznie termin podpisania na 16.03.. TZO w postępowaniu do 17.03. I wszystko było by ok gdyby nie fakt że wybrany Wykonawca od 15.03. i 16.03. wogóle nie kontaktował się z Zamawiającym. 16.03. 16.03 Zam. wezwał (16.03.) Wykonawcę do podpisania umowy na 17.03. godz. 9:00 i potwierdzenia tego terminu inaczej będzie traktował to jako odstąpienie od podpisania umowy. Wykonawca znów milcząco przeszedł nad sprawą. 17.03. wezwano Wykonawców do przedłużenia związania z ofertą i w tym dniu jeden z wykonawców wyraził zgodę na przedłużenie związania z ofertą a dwóch innych dopiero 20.03. Na pewno zatrzymuję wadium wykonwacy który nie podpisał umowy. Ale czy mogę terasz uznać że mam 3 ważne oferty czy tylko 1 aby móc wybrać następnego Wykonawcę w postępowaniu?
Witam. Mam sytuację patową i nie wiem co zrobić. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił 08.03.. 14.03. Zamawiający zaczął rozmowy z Wykonawcą wybranym co do terminu podpisania umowy i złożenia zabezpieczenia. Ustalono telefonicznie termin podpisania na 16.03.. TZO w postępowaniu do 17.03. I wszystko było by ok gdyby nie fakt że wybrany Wykonawca od 15.03. i 16.03. wogóle nie kontaktował się z Zamawiającym. 16.03. 16.03 Zam. wezwał (16.03.) Wykonawcę do podpisania umowy na 17.03. godz. 9:00 i potwierdzenia tego terminu inaczej będzie traktował to jako odstąpienie od podpisania umowy. Wykonawca znów milcząco przeszedł nad sprawą. 17.03. wezwano Wykonawców do przedłużenia związania z ofertą i w tym dniu jeden z wykonawców wyraził zgodę na przedłużenie związania z ofertą a dwóch innych dopiero 20.03. Na pewno zatrzymuję wadium wykonwacy który nie podpisał umowy. Ale czy mogę terasz uznać że mam 3 ważne oferty czy tylko 1 aby móc wybrać następnego Wykonawcę w postępowaniu?
1
2017-03-20 09:30 0

M.

Mariusz .....

22

W zaistniałej sytuacji masz tylko jedną ofertę wiążącą w postępowaniu.
W. Dzierżanowski Komentarz do art. 85 ustawy: "zgoda na dalsze związanie ofertą może być wyrażona wyłącznie w czasie, gdy wykonawca jest jeszcze ofertą związany".
W zaistniałej sytuacji masz tylko jedną ofertę wiążącą w postępowaniu. W. Dzierżanowski Komentarz do art. 85 ustawy: "zgoda na dalsze związanie ofertą może być wyrażona wyłącznie w czasie, gdy wykonawca jest jeszcze ofertą związany".
1
2017-03-20 11:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy