Forum


Powrót wykonanwca, w dniu w którym miał podpisac umowę odstąpił od jej podpisania

J.

Justyna .....

0

co zrobić w sytuacji gdy wykonawca odstąpił od podpisania umowy? dodam, że zastosowałam procedurę odwróconą - procedura ta została dokładnie opisana w SIWZ ale nie powołałam się na art.24aa - czy to jest błąd? Kolejna sprawa to taka, że następna oferta jest o 100 zł droższa od kwoty w kosztorysie inwestorskim ale mamy na ten cel zabezpieczone większe środki tzn. koszt inwestycji z kosztorysu inwestorskiego plus koszty inspektora nadzoru. Czy bezpieczniej byłoby unieważnić przetarg? przetarg będzie sprawdzany bo mamy dofinansowanie z PROW. Czy mam wezwać kolejną firmę do przedłożenia dokumentów? Nie wyrobię się w terminie 30 związania z ofertą. co zrobić???
co zrobić w sytuacji gdy wykonawca odstąpił od podpisania umowy? dodam, że zastosowałam procedurę odwróconą - procedura ta została dokładnie opisana w SIWZ ale nie powołałam się na art.24aa - czy to jest błąd? Kolejna sprawa to taka, że następna oferta jest o 100 zł droższa od kwoty w kosztorysie inwestorskim ale mamy na ten cel zabezpieczone większe środki tzn. koszt inwestycji z kosztorysu inwestorskiego plus koszty inspektora nadzoru. Czy bezpieczniej byłoby unieważnić przetarg? przetarg będzie sprawdzany bo mamy dofinansowanie z PROW. Czy mam wezwać kolejną firmę do przedłożenia dokumentów? Nie wyrobię się w terminie 30 związania z ofertą. co zrobić???
1
2017-03-20 13:43 0

M.

Mariusz .....

22

co zrobić w sytuacji gdy wykonawca odstąpił od podpisania umowy?
Zatrzymać wadium wykonawcy, który nie podpisał umowy.

ale nie powołałam się na art.24aa - czy to jest błąd?
Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jak widać wystarczy przewidzieć taką możliwość - nie ma obowiązku przywoływania podstawy prawnej.

następna oferta jest o 100 zł droższa od kwoty w kosztorysie inwestorskim ale mamy na ten cel zabezpieczone większe środki tzn. koszt inwestycji z kosztorysu inwestorskiego plus koszty inspektora nadzoru.
art. 93 ust.1 pkt 4: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
Jeżeli może zwiększyć to nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

Czy mam wezwać kolejną firmę do przedłożenia dokumentów? Nie wyrobię się w terminie 30 związania z ofertą. co zrobić???
No niestety zamawiający musi zbadać, czy kolejny wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Trzeba wezwać do złożenia dokumentów i jednocześnie do przedłużenia terminu związania ofertą. Ale wezwać wszystkich, bo nie mamy do czynienia z sytuacją opisaną w art. 85 ust.4 (przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej).
co zrobić w sytuacji gdy wykonawca odstąpił od podpisania umowy? Zatrzymać wadium wykonawcy, który nie podpisał umowy. ale nie powołałam się na art.24aa - czy to jest błąd? Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jak widać wystarczy przewidzieć taką możliwość - nie ma obowiązku przywoływania podstawy prawnej. następna oferta jest o 100 zł droższa od kwoty w kosztorysie inwestorskim ale mamy na ten cel zabezpieczone większe środki tzn. koszt inwestycji z kosztorysu inwestorskiego plus koszty inspektora nadzoru. art. 93 ust.1 pkt 4: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; Jeżeli może zwiększyć to nie ma podstaw do unieważnienia postępowania. Czy mam wezwać kolejną firmę do przedłożenia dokumentów? Nie wyrobię się w terminie 30 związania z ofertą. co zrobić??? No niestety zamawiający musi zbadać, czy kolejny wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Trzeba wezwać do złożenia dokumentów i jednocześnie do przedłużenia terminu związania ofertą. Ale wezwać wszystkich, bo nie mamy do czynienia z sytuacją opisaną w art. 85 ust.4 (przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej).
0
2017-03-20 14:49 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy