Forum


Powrót Art. 24 ust. 1 pkt. 16 - wykluczenie wykonawcy w wyniku celowego wprowadzenia w błąd

M.

Mariusz .....

14

Wiem, że łatwiej jest doradzać, dlatego chciałbym poznać Wasze opinie. W skrócie: PN procedura 24aa, Wykonawca X składa ofertę najkorzystniejszą, zostaje wezwany do złożenia dokumentów, składa je w terminie, brakuje krk prokurenta, wzywam do złożenia na podst. 26 ust. 3 i dostaję uchwałę zarządu o odwołaniu prokury datowaną na dzień sprzed wypełnienia i złożenia oferty. Załóżmy, że dysponuję dowodami pozwalającymi wykluczyć na podstawie wspomnianego art. 26 ust. 1 pkt. 16, Wykonawcę, bo wiem, że jego działanie po moich wezwaniach było celowe, po to aby nie doszło do wykluczenia spółki. Poprzez uchylenie prokury nastąpiło całkowite wyeliminowanie osoby, której krk dyskwalifikuje Wykonawcę. Reasumując czy wg Was są to wystarczające podstawy żeby posłużyć się podstawą wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 16?
Wiem, że łatwiej jest doradzać, dlatego chciałbym poznać Wasze opinie. W skrócie: PN procedura 24aa, Wykonawca X składa ofertę najkorzystniejszą, zostaje wezwany do złożenia dokumentów, składa je w terminie, brakuje krk prokurenta, wzywam do złożenia na podst. 26 ust. 3 i dostaję uchwałę zarządu o odwołaniu prokury datowaną na dzień sprzed wypełnienia i złożenia oferty. Załóżmy, że dysponuję dowodami pozwalającymi wykluczyć na podstawie wspomnianego art. 26 ust. 1 pkt. 16, Wykonawcę, bo wiem, że jego działanie po moich wezwaniach było celowe, po to aby nie doszło do wykluczenia spółki. Poprzez uchylenie prokury nastąpiło całkowite wyeliminowanie osoby, której krk dyskwalifikuje Wykonawcę. Reasumując czy wg Was są to wystarczające podstawy żeby posłużyć się podstawą wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 16?
1
2017-03-20 20:38 0

K.

Karolina .....

86

Moim zdaniem zdaniem nie ma podstaw do wykluczenia. Jak udowodni Pan, że wykonawca spisał te uchwałę dopiero po wezwaniu do złożenia dokumentów i że zrobił to celowo? Na dzień składania ofert - zgodnie z przedłożoną uchwała, wynikało, że prokurenta już nie było, więc spółka nie podlegała wykluczeniu.
Moim zdaniem zdaniem nie ma podstaw do wykluczenia. Jak udowodni Pan, że wykonawca spisał te uchwałę dopiero po wezwaniu do złożenia dokumentów i że zrobił to celowo? Na dzień składania ofert - zgodnie z przedłożoną uchwała, wynikało, że prokurenta już nie było, więc spółka nie podlegała wykluczeniu.
1
2017-03-22 08:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy