Forum


Powrót Informacja z KRK w przetargu unijnym

K.

Katarzyna .....

26

Czy żądanie dokumentów określonych w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, W PRZETARGU UNIJNYM jest obligatoryjne, czy fakultatywne? tj. czy możemy np. nie żądać informacji z KRK w przetargu unijnym?
Czy żądanie dokumentów określonych w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, W PRZETARGU UNIJNYM jest obligatoryjne, czy fakultatywne? tj. czy możemy np. nie żądać informacji z KRK w przetargu unijnym?
1
2017-03-21 07:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

KRK trzeba bo jest to dokument do przesłanki braku podstaw do wykluczenia - oligatoryjnej, natomiast czy wszystkie dokumenty należy żądać to już zależy od tego jakie warunki zostały postawione i czy są przewidziane przesłanki wykluczenia fakultatywne w danym postępowaniu.
KRK trzeba bo jest to dokument do przesłanki braku podstaw do wykluczenia - oligatoryjnej, natomiast czy wszystkie dokumenty należy żądać to już zależy od tego jakie warunki zostały postawione i czy są przewidziane przesłanki wykluczenia fakultatywne w danym postępowaniu.
1
2017-03-21 07:54 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy