Forum


Powrót Aktualność dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot spełnia wymagania zamawiającego

W.

Wiesława .....

6

Zamawiający wymagał aby Wykonawca najkorzystniejszy przedstawił dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot spełnia wymagania zamawiającego (certyfikaty). Po ocenie ofert okazało się, że najkorzystniejsza oferta zawiera te certyfikaty, ale kilka dni po otwarciu ofert straciły one aktualność. Czy Zamawiający ma zatem wezwać o przedłożenie aktualnych czy uznać, że na dzień składania ofert były ważne?
Zamawiający wymagał aby Wykonawca najkorzystniejszy przedstawił dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot spełnia wymagania zamawiającego (certyfikaty). Po ocenie ofert okazało się, że najkorzystniejsza oferta zawiera te certyfikaty, ale kilka dni po otwarciu ofert straciły one aktualność. Czy Zamawiający ma zatem wezwać o przedłożenie aktualnych czy uznać, że na dzień składania ofert były ważne?
1
2017-03-21 07:52 0

M.

Mariusz .....

22

W art. 26 ust.1 i 2 mowa jest o wezwaniu do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Wnoszę z tego, że wolą ustawodawcy było, aby dokumenty te były aktualne na dzień ich złożenia w oparciu o wezwanie zamawiającego.

Jeżeli dokumenty te straciły aktualność to nie spełniają tego warunku. Ale to tylko moja opinia. Może ktoś zna jakieś orzeczenie w podobnej sprawie...

Poza tym można też spojrzeć na sprawę ogólniej - celem ich żądania nie jest przecież spełnienie formalności ale fakt, aby przedmiot zamówienia spełniał określone wymagania, w tym posiadał aktualne certyfikaty. Nie wiem czy to przewidziano w umowie, ale ja bałbym się realizować umowę i przyjąć przedmiot zamówienia posiadający nieaktualne certyfikaty. To wobec tego w jakim celu ich żądano w przetargu?
W art. 26 ust.1 i 2 mowa jest o wezwaniu do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Wnoszę z tego, że wolą ustawodawcy było, aby dokumenty te były aktualne na dzień ich złożenia w oparciu o wezwanie zamawiającego. Jeżeli dokumenty te straciły aktualność to nie spełniają tego warunku. Ale to tylko moja opinia. Może ktoś zna jakieś orzeczenie w podobnej sprawie... Poza tym można też spojrzeć na sprawę ogólniej - celem ich żądania nie jest przecież spełnienie formalności ale fakt, aby przedmiot zamówienia spełniał określone wymagania, w tym posiadał aktualne certyfikaty. Nie wiem czy to przewidziano w umowie, ale ja bałbym się realizować umowę i przyjąć przedmiot zamówienia posiadający nieaktualne certyfikaty. To wobec tego w jakim celu ich żądano w przetargu?
1
2017-03-21 13:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy