Forum


Powrót Uzasadnienie w protokole postępowania braku podziału zamówienia na części.

P.

Piotr .....

6

A co WY na to aby w jednym wątku zebrać esencję zagadnienia?
Myśle, że wielu z nas na wzajem korzysta z doświadczeń innych. Proponuję aby każdy (a jest nas tu wielu) wrzuciła swoje uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
Może aby było bardziej przejrzyście każdy niech wskaże przedmiot zamówienia i wrzuci uzasadnienie.
Próbujemy czy się powiedzie? Zapraszam.

Pozwolę sobie na wstępie zacytować Mariusza..

Roboty budowlane: przebudowy przyłącza.
- roboty budowlane z założenia (poza określonymi wyjątkami) nie nadają się do podziału, bowiem taki podział jest nieuzasadniony (praca na jednym obiekcie budowlanym przez kilku niezależnych wykonawców jest nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac przez zamawiającego, przenikania się odpowiedzialności wykonawców, przyjętego terminu wykonania) etc.,
- podział byłby niekorzystny dla zamawiającego ze względu na duże ryzyko wystąpienia w przyszłości problemów związanych z gwarancją oraz rękojmią na wykonane roboty,
- nie ma ryzyka ograniczenia konkurencji - rynek budowlany jest rynkiem specyficznym, na którym korzystanie z podwykonawców jest na porządku dziennym, najprawdopodobniej więc nie ma ryzyka, że małe firmy zostaną całkowicie wyeliminowane ale zapewne wykonawcy zaproponują im podwykonawstwo,
- czasami, gdy robota jest nieduża to z założenia małe i średnie podmioty mogą spokojnie same ją wykonać, a więc mają możliwość same złożyć ofertę w postępowaniu, nie wiem jaka jest tutaj wartość zamówienia, ale może taka sytuacja również tutaj zachodzi.
A co WY na to aby w jednym wątku zebrać esencję zagadnienia? Myśle, że wielu z nas na wzajem korzysta z doświadczeń innych. Proponuję aby każdy (a jest nas tu wielu) wrzuciła swoje uzasadnienie braku podziału zamówienia na części. Może aby było bardziej przejrzyście każdy niech wskaże przedmiot zamówienia i wrzuci uzasadnienie. Próbujemy czy się powiedzie? Zapraszam. Pozwolę sobie na wstępie zacytować Mariusza.. Roboty budowlane: przebudowy przyłącza. - roboty budowlane z założenia (poza określonymi wyjątkami) nie nadają się do podziału, bowiem taki podział jest nieuzasadniony (praca na jednym obiekcie budowlanym przez kilku niezależnych wykonawców jest nie do przyjęcia z punktu widzenia koordynacji prac przez zamawiającego, przenikania się odpowiedzialności wykonawców, przyjętego terminu wykonania) etc., - podział byłby niekorzystny dla zamawiającego ze względu na duże ryzyko wystąpienia w przyszłości problemów związanych z gwarancją oraz rękojmią na wykonane roboty, - nie ma ryzyka ograniczenia konkurencji - rynek budowlany jest rynkiem specyficznym, na którym korzystanie z podwykonawców jest na porządku dziennym, najprawdopodobniej więc nie ma ryzyka, że małe firmy zostaną całkowicie wyeliminowane ale zapewne wykonawcy zaproponują im podwykonawstwo, - czasami, gdy robota jest nieduża to z założenia małe i średnie podmioty mogą spokojnie same ją wykonać, a więc mają możliwość same złożyć ofertę w postępowaniu, nie wiem jaka jest tutaj wartość zamówienia, ale może taka sytuacja również tutaj zachodzi.
1
2017-03-21 08:40 1

J.

Joanna .....

32

Ja przy świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na małym obszarze (1 dzielnica) dałam takie uzasadnienie: Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na zbyt małą powierzchnię przeznaczoną do zimowego utrzymania. Ponadto, w przypadku nagłego załamania pogody, koordynacja i zarządzanie wieloma wykonawcami byłaby znacznie utrudniona.
Rodzaj usług jest ze sobą spójny, na rynku jest wielu wykonawców świadczących tego rodzaju
usługi, wolumen zamówienia nie ogranicza udziału małego przedsiębiorcy.
Ja przy świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na małym obszarze (1 dzielnica) dałam takie uzasadnienie: Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na zbyt małą powierzchnię przeznaczoną do zimowego utrzymania. Ponadto, w przypadku nagłego załamania pogody, koordynacja i zarządzanie wieloma wykonawcami byłaby znacznie utrudniona. Rodzaj usług jest ze sobą spójny, na rynku jest wielu wykonawców świadczących tego rodzaju usługi, wolumen zamówienia nie ogranicza udziału małego przedsiębiorcy.
1
2017-03-27 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy