Forum


Powrót art. 22 a ust. 4 pzp

A.

Alicja .....

1

Czy art. 22a ust. 4 pzp warunkujący konieczność wykonania robót przez podmiot trzeci dotyczy:
1. dysponowania przez wykonawcę tylko osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, na potwierdzenie czego wykonawca składa wykaz osób i osoby te będą realizowały roboty w zakresie wskazanym w wykazie osób (np. kierownik robót sanitarnych)
czy
2. dotyczy również dysponowania doświadczeniem podmiotu trzeciego, na potwierdzenie czego składany jest wykaz robót i wówczas podmiot trzeci musi wykonać roboty w całości (w takim zakresie jak wskazano w wykazie robót)
Czy art. 22a ust. 4 pzp warunkujący konieczność wykonania robót przez podmiot trzeci dotyczy: 1. dysponowania przez wykonawcę tylko osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, na potwierdzenie czego wykonawca składa wykaz osób i osoby te będą realizowały roboty w zakresie wskazanym w wykazie osób (np. kierownik robót sanitarnych) czy 2. dotyczy również dysponowania doświadczeniem podmiotu trzeciego, na potwierdzenie czego składany jest wykaz robót i wówczas podmiot trzeci musi wykonać roboty w całości (w takim zakresie jak wskazano w wykazie robót)
1
2017-03-21 10:07 0

M.

Mariusz .....

22

odp. 2 jest prawidłowa
odp. 2 jest prawidłowa
1
2017-03-21 11:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy