Forum


Powrót 2 formularze ofertowe

J.

Joanna .....

18

W postępowaniu jedna z ofert zawierała 2 formularze ofertowe – dla oferty właściwej i równoważnej - z takimi samymi wartościami brutto.
Na formularzu właściwym nie było deklaracji Wykonawcy dot. drugiego kryterium pn. „Czas reakcji na zgłoszenie”. Na formularzu równoważnym taka deklaracja była.
Mimo dwóch formularzy ofertowych oferta zawierała 1 formularz cenowy – dla materiałów równoważnych.

Co powinnam zrobić? Bezwarunkowo odrzucić taką ofertę czy uznać, że wykonawca przez roztargnienie załączył 2 form. ofertowe a chciał tylko jeden skoro dołaczył do niego jeden form. cenowy?
W postępowaniu jedna z ofert zawierała 2 formularze ofertowe – dla oferty właściwej i równoważnej - z takimi samymi wartościami brutto. Na formularzu właściwym nie było deklaracji Wykonawcy dot. drugiego kryterium pn. „Czas reakcji na zgłoszenie”. Na formularzu równoważnym taka deklaracja była. Mimo dwóch formularzy ofertowych oferta zawierała 1 formularz cenowy – dla materiałów równoważnych. Co powinnam zrobić? Bezwarunkowo odrzucić taką ofertę czy uznać, że wykonawca przez roztargnienie załączył 2 form. ofertowe a chciał tylko jeden skoro dołaczył do niego jeden form. cenowy?
0
2016-06-22 10:59 0

H.

Hanna .....

0

Przez pojęcie oferty wariantowej należy rozumieć – możliwość zaproponowania przez wykonawcę w złożonej ofercie innego sposobu wykonania zamówienia niż zawarty w dokumentach określających przedmiot zamówienia. Przy obowiązku określenia minimalnych warunków zamówienia chodzi o to, aby wykonawca, wykorzystując możliwość złożenia oferty wariantowej, nie zaproponował takiego sposobu realizacji zadania, który spowoduje u zamawiającego konieczność zamówienia przedmiotu niezgodnego z jego oczekiwaniem. Należy jednak pamiętać, że Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Przez pojęcie oferty wariantowej należy rozumieć – możliwość zaproponowania przez wykonawcę w złożonej ofercie innego sposobu wykonania zamówienia niż zawarty w dokumentach określających przedmiot zamówienia. Przy obowiązku określenia minimalnych warunków zamówienia chodzi o to, aby wykonawca, wykorzystując możliwość złożenia oferty wariantowej, nie zaproponował takiego sposobu realizacji zadania, który spowoduje u zamawiającego konieczność zamówienia przedmiotu niezgodnego z jego oczekiwaniem. Należy jednak pamiętać, że Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1
2016-06-22 12:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy