Forum


Powrót Oryginał, a kiedy kopia

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Żądam odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podst. Art. 24 ust. 5 pkt 1. I piszę że „ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem” I tutaj mam wątpliwość jeśli chodzi o kopię. Kiedy będzie to kopia? Czy w ogóle mogę żądać kopii? Bo jeśli CEDiG wydrukowany ze strony internetowej ma zapis - Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej itd… jest oryginałem i nie wymaga podpisu, i go skseruję to on też będzie oryginałem?
Żądam odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podst. Art. 24 ust. 5 pkt 1. I piszę że „ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem” I tutaj mam wątpliwość jeśli chodzi o kopię. Kiedy będzie to kopia? Czy w ogóle mogę żądać kopii? Bo jeśli CEDiG wydrukowany ze strony internetowej ma zapis - Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej itd… jest oryginałem i nie wymaga podpisu, i go skseruję to on też będzie oryginałem?
1
2017-03-22 16:52 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Wydruki z CEiDG i KRS nie wymagają żadnego poświadczania za zgodność z oryginałem, po drugie jak wykonawca może sobie go wydrukować z rejestru to po co go jeszcze kserować? Po trzecie i najważniejsze nawet jak w SIWZ i w wezwaniu do złożenia dokumentów wskażecie że wykonawca musi złożyć odpis z KRS to w rzeczywistości wykonawca nie musi absolutnie go składać i nawet nie możecie go wezwać do uzupełnienia, bo obowiązuje art. 26 ust. 6 ustawy PZP.
Wydruki z CEiDG i KRS nie wymagają żadnego poświadczania za zgodność z oryginałem, po drugie jak wykonawca może sobie go wydrukować z rejestru to po co go jeszcze kserować? Po trzecie i najważniejsze nawet jak w SIWZ i w wezwaniu do złożenia dokumentów wskażecie że wykonawca musi złożyć odpis z KRS to w rzeczywistości wykonawca nie musi absolutnie go składać i nawet nie możecie go wezwać do uzupełnienia, bo obowiązuje art. 26 ust. 6 ustawy PZP.
1
2017-03-23 07:07 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy